Κίνα Φέρων τα βαρέων καθηκόντων παιχνίδια 3/8 ανοίξεων κυμάτων» 24mm πλυντήριο κυμάτων 17 χιλ.

Φέρων τα βαρέων καθηκόντων παιχνίδια 3/8 ανοίξεων κυμάτων» 24mm πλυντήριο κυμάτων 17 χιλ.

Υλικά: Χάλυβας
Τύπος: σπείρα
Χρήση: Βιομηχανικός
1